OVER VOEDSEL

 

Hoe kunnen we de wereld op een manier voeden, zonder de natuur uit te putten, mensen uit te sluiten en dieren onnodig te kwellen? Daar zijn we mee aan de slag gegaan. 

Boeren hadden vroeger weinig keus. Landbouw was altijd grondgebonden en circulair waar mogelijk. Zo werken de varkens op het erf de resten van het land weg, terwijl de koeien en geiten graasden op grond waar je niets zinnigs kunt verbouwen. De boerenfamillie kreeg van de dieren melk, eieren, vlees en mest. Tot begin jaren 60 waren deze gemengde bedrijven de norm. 

 

Doorgeschoten productie?

Tegenwoordig zijn boeren specialistische ondernemers. De agrarische ontwikkeling is na WOII even efficiënt als snel gegaan. Minister Mansholt heeft hierin een cruciale rol gespeeld. Zijn devies was nooit meer hongerwinter. En zo geschiedde. De Rotterdamse haven werd opengezet om veevoer uit andere werelddelen hierheen te slepen om de dieren te voeden. 

 

De veestapel breidde uit en de landbouw werd intensiever. Nederland als wereldkampioen efficiënte voedselproductie en is nog steeds koploper op het gebied van landbouwinnovaties. De oorspronkelijke functie van dieren in ons voedselsysteem is uit het oog verloren als gevolg van het intensiveren van de landbouw. Steeds verder drijven we af van het sluiten van de kringlopen nu er wereldwijd 1/3 van de voedselproductie wordt verspilt. 

Aan de ene kant kampen we met een mestoverschot en aan de andere kant moeten we veevoer uit andere werelddelen hierheen halen om de dieren te voeden. Dit vormt een bedreiging voor de biodiversiteit en draagt bij aan de ontbossing in bijvoorbeeld het Amazonegebied. Nu is 70% van alle landbouwgrond op de wereld bestemd voor vee(voer). We zijn doorgeschoten in ons streven naar de hoogste productiviteit tegen de laagste prijs. Dat streven wat in de praktijk nog's leidt tot dierenhouderijen die het daglicht niet kunnen verdragen. 

2020 copyright De Herkomst

  • Black Instagram Icon
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Black Google Places Icon